حق الوکاله وکیل تسخیری؛الزام قانونی که نیازمند اجراء می باشد

bahram-taheri

در بین اسناد حقوق بشری موجود در جهان و در قوانین داخلی بعضی از کشورهای حقی مترقی و برای اصحاب دعوا پیش بینی شده است که عبارتست از: داشتن وکیل که یکی از حقوق اساسی برای ایجاد یک دادرسی عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است.که شاهد هستیم درماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن پیوسته و آن را نیز تصویب کرده است و الزام آور می باشد که برابر بند دال از قسمت ۳ این ماده اشعار می دارد:

 “متهم باید وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتی که او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.

 مطابق منطوق صریح و تبصره ۱ ازماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی؛که اشعار میدارد:

 “((متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید؛چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور؛وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند .حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دا دگستری پرداخت خواهد شد.

 تبصره۱-در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ؛اعدام؛رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد))”

 مطابق احکام شریعت اسلام و مقررات قانون مدنی خصوصاً ماده ۳۳۶ آن در باب(( استیفاء)) هرگاه کسی از عمل دیگری که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.و با عنایت به قاعده فقهی و شرعی((احترام به عمل و کار مسلمان)) لذا چنین استنتاج می شود که هیچ کار و عمل و خدماتی نباید بدون اجرت و دستمزد و بدون جبران باقی بماند.

 بخشی از وکالتهای همکاران محترم وکیلمان با توجه به ارجاع کمیسیون وکالت تسخیری پیگیری و دفاع از متهمین در پرونده های سنگین ؛تسخیری می باشد.که علیرغم ایجاد زحمت و مسئولیت دفاع و مصروف قراردادن وقت خویش؛ لکن هیچگاه مواجه با پرداخت دستمزد و یا اجرتی برای آنان نبوده ایم . در باب پرداخت دستمزد و حق الوکاله وکلای تسخیری مستند به ماده مرقوم ۱۸۶ قانون مذکور نیز قانونگذار در این خصوص مبادرت به تقنین وبا وضع حکم و تکلیف بر قوه مجریه ؛دولت را ملزم به پرداخت حق الوکاله حداقلی به شرح موصوف نموده است که علیرغم اهمیت دوصد چندان دفاع در خصوص حقوق موکلین مشمول تبصره ۱ ذیل ماده مرقوم که مشمول سنگین ترین مجازاتهای مقرر در قانون می باشند که این مهم مستلزم مصروف قراردادن وقت و سعی و تلاش فراوان درخصوص چنین متهمانی مسئولیت دفاع را برای وکلای دادگستری سنگین تر می کند که علیرغم این مهم لکن متاسفانه شاهد پرداخت دستمزدی متناسب با میزان دفاع و خدمات وکیل مدافع تسخیری مذکور نمی باشیم و اجرای قسمت ذیل از ماده ۱۸۶ قانون مشمول بی مهری و کم توجهی مسئولین و مقامات مربوطه در این باره می باشیم که منجر به ایجاد تحمل مشقت و زحمات فراوانی برای وکیل تسخیری می باشیم که یادآوری اجرای قانون نیز در این باب امری لازم و مهم می باشد چرا که خود می تواند اقدامی در جهت چند برابر کردن سعی و تلاش وکیل و بعبارتی با توانی زاید بر میزان قدرت توانایی خود درصدد دفاع هرچه مطلوب تر از حقوق اینگونه متهمان باشد. ضمن اینکه بدینوسیله عمل و رفتار دارای احترام وکیل نیز بدون اجرت و جبران باقی نمی ماند. یادآوری این بخش از قانون که الزام آور بر وکلا از حیث دفاع از موکل و دلالت بر ایجاد تکلیف قانونی است لکن متقابلاً به ایجاد حق قانونی برای وکلای دادگستری را مبنی بر دریافت حق الوکاله مقرر تبیین و دلالت می دارد.

 همچنین اجرای این بخش از قانون مستلزم بیان آن از طرق مختلف از جمله انتشار آن در رسانه های جمعی و پی گیری دقیق و سریع تا حصول نتیجه نهایی از سوی هیات مدیره کانون های وکلا ء بعنوان نمایندگان وکلای دادگستری از مراجع رسمی و مورد نظر قانون می باشد. امید است که با دقت هر چه بیشتر در این خصوص و پی گیری این حق همکاران مطرح و خواسته قانونی شان پس از سالیان متمادی و بر اساس قانون به منصه ظهور و اجراء برسد.

 

بهرام طاهری –وکیل دادگستری و دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

وکلای آزاد اندیش

جوابی بنویسید

کلیه فیلدها اختیاری است.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>